Privacy Statement

Home/Privacy Statement
Privacy Statement 2018-05-23T11:31:39+00:00

Privacy Statement

SimpelHuishoudboekje.FAMILY gaat zo zorgvuldig mogelijk om met gegevens van gebruikers van zijn interactieve producten en diensten. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen. SimpelHuishoudboekje.FAMILY houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lees hieronder meer over de manier waarop SimpelHuishoudboekje.FAMILY met de contactgegevens van haar klanten omgaat.

Contactgegevens
Vestigingsadres: De Klumper 44, 5737 AZ Lieshout
E-mailadres: via ons contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

SimpelHuishoudboekje.FAMILY verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en producten.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Overige persoonsgegevens die actief in correspondentie en telefonisch verstrekt worden
 7. Gegevens over activiteiten op onze website
 8. Internetbrowser en apparaat type

Doel verwerken van persoonsgegevens

SimpelHuishoudboekje.FAMILY verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van betalingen
 2. Informeren over SimpelHuishoudboekje.FAMILY diensten en producten
 3. De mogelijkheid bieden om een account aan te maken
 4. SimpelHuishoudboekje.FAMILY diensten en producten beter afstemmen op behoeften
 5. Marketingactiviteiten voor uitbreiding van onze klantrelatie
 6. Diensten en producten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven te delen
 7. Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

SimpelHuishoudboekje.FAMILY neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaringstermijn

SimpelHuishoudboekje.FAMILY bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens worden bewaard, zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist voor administratieve en belastingtechnische doeleinden.
 2. Personalia worden bewaard, zolang gebruiker van het systeem een persoonlijke account in gebruik heeft.
 3. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.
 4. Wanneer gebruikers hun account verwijderen, dan worden deze gegevens verwijderd.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt SimpelHuishoudboekje.FAMILY op een aantal momenten contactgegevens van u vast in een bestand. Tijdens downloaden, tijdens het aanmaken van een account en tijdens het plaatsen van een bestelling. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. SimpelHuishoudboekje.FAMILY gebruikt uw contactgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw contactgegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van SimpelHuishoudboekje.FAMILY en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht SimpelHuishoudboekje.FAMILY rekening te houden met uw voorkeuren. In aanbiedingen die u eventueel krijgt toegestuurd, is een mogelijkheid opgenomen om u af te melden.

Delen van persoonsgegevens met derden

SimpelHuishoudboekje.FAMILY deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.SimpelHuishoudboekje.FAMILY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Categorie: Betalingen
  Naam: Mollie
  Doel: ontvangen en verwerken van betalingen
  Persoonsgegevens: naam, rekeningnummer
  Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van de doeleinden waarvoor het verzameld en verwerkt wordt
 2. Categorie: Hosting
  Naam: Robohost
  Doel: het opslaan en bewaren van data
  Persoonsgegevens: alle data voor het gebruik van de software
  Bewaartermijn: niet langer dan noodzakelijk voor het verwerken van de doeleinden waarvoor het verzameld en verwerkt wordt

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures; onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies

SimpelHuishoudboekje.FAMILY maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Na het afsluiten van uw browser worden de cookies weer automatisch verwijderd. Eén cookie blijft maximaal 30 dagen staan om uw herkomst vast te leggen, zodat u bij een volgend bezoek op eenzelfde lokatie van de site als eerder terecht komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SimpelHuishoudboekje.FAMILY. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid en dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via ons formulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SimpelHuishoudboekje.FAMILY neemt de bescherming van gegevens serieus, maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn de gegevens in alle accounts niet door medewerkers van Stichting Simpel Huishoudboekje benaderbaar. Als er de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wijzigingen

SimpelHuishoudboekje.FAMILY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met ons.