Abonnementsvoorwaarden Simpel Huishoudboekje© Deluxe en Simpel Huishoudboekje© Family

Home/Abonnementsvoorwaarden Simpel Huishoudboekje© Deluxe en Simpel Huishoudboekje© Family
Abonnementsvoorwaarden Simpel Huishoudboekje© Deluxe en Simpel Huishoudboekje© Family 2017-01-03T19:41:30+00:00

Abonnementsvoorwaarden Simpel Huishoudboekje© Deluxe en Simpel Huishoudboekje© Family

Ten behoeve van een abonnement op SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE gaan U (klant) en SimpelHuishoudboekje.FAMILY (uitgever van SimpelHuishoudboekje.FAMILY) een overeenkomst aan onder de volgende voorwaarden:

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor gebruik van de software (Software As A Service) SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE inclusief de bijbehorende ondersteuning voor gebruik van de software. Indien u – middels een upgrade of downgrade – wisselt van softwareprogramma gelden voor het nieuwe programma dezelfde voorwaarden.

1 Licentie
1.1 Een abonnement op SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE betekent dat u, tegen betaling van een periodiek verschuldigde abonnementsprijs, een overeenkomst sluit met SimpelHuishoudboekje.FAMILY voor het gebruiksrecht van de betreffende software gedurende een overeengekomen periode.

1.2 De periodiek verschuldigde abonnementsprijs bestaat uit een vergoeding om de software gedurende de overeengekomen periode te gebruiken én een vergoeding voor het recht op een bepaald niveau van ondersteuning en onderhoud.

1.3 Na betaling van de periodiek verschuldigde abonnementsprijs krijgt u de mogelijkheid om de software gedurende de overeengekomen periode te gebruiken. Tevens heeft u in die periode recht op de diensten van SimpelHuishoudboekje.FAMILY die behoren bij het overeengekomen niveau van ondersteuning en onderhoud.

1.4 Als het abonnement – om welke reden dan ook – eindigt, stopt de mogelijkheid om de software te gebruiken en stopt tegelijkertijd het bijpassende recht op ondersteuning en onderhoud. U dient dan SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE verwijderen van uw computer/tablet/smartphone.

2 Ingangsdatum en duur
2.1 De ingangsdatum van deze overeenkomst is de afsluitdatum van uw SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE abonnement. Zodra het verschuldigde abonnementsbedrag op een rekening van SimpelHuishoudboekje.FAMILY is bijgeschreven, zal SimpelHuishoudboekje.FAMILY uw abonnement voor het betreffende SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE product voor de duur van de overeengekomen periode definitief activeren.

2.2 Tenzij anders overeengekomen wordt het abonnement (telkens) aangegaan voor een periode van 12 maanden.

2.3 U kunt deze overeenkomst beëindigen door uiterlijk 1 maand voor de einddatum uw abonnement af te melden voor verlenging. U kunt dit doen via ons contactformulier. Zodra u per e-mail een ontvangstbevestiging van SimpelHuishoudboekje.FAMILY ontvangt, dat uw afmelding is aangekomen, is uw opzegging een feit. De overeenkomst blijft in dat geval bestaan tot 1 jaar vanaf de ingangsdatum, maar zal daarna niet meer verlengd worden.

2.4 Indien u deze overeenkomst niet heeft beëindigd voor verlenging wordt deze jaarlijks automatisch verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden.

2.5 SimpelHuishoudboekje.FAMILY kan deze overeenkomst beëindigen door u uiterlijk 1 maand voor de einddatum per e-mail een opzegging te sturen. SimpelHuishoudboekje.FAMILY dient dan haar verplichtingen tot de einddatum na te komen, mits het voor die periode voor de licentie verschuldigde bedrag aan SimpelHuishoudboekje.FAMILY is voldaan.

2.6 Een verlengde overeenkomst kunt u op dezelfde manier, maar ook tussentijds, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2.7 Na beëindiging van deze overeenkomst vervallen alle in deze overeenkomst genoemde rechten en plichten.

3 Software en Updates
3.1 Een geldig en actief abonnement geeft u gebruiksrecht op de software. Het geeft u recht u op de software inclusief product-updates die tijdens de abonnementsperiode verschijnen.

3.2 Product-updates van de software zijn:

  • geschikt gemaakt voor de nieuwste webbrowsers
  • aangepast aan de laatste versies van Microsoft Excel
  • uitgebreid met nieuwe functies en mogelijkheden
  • ontdaan van eventuele fouten in de software.

3.3 Zodra een product-update voor een product beschikbaar is, wordt deze automatisch doorgevoerd.

3.4 Deze overeenkomst geeft u gedurende de abonnementsperiode geen recht op gratis product-upgrades. Onder product-upgrade wordt verstaan het tegen bijbetaling overschakelen van een product naar een uitgebreider product.

3.5 SimpelHuishoudboekje.FAMILY ontwikkelt de software o.a. op basis van suggesties van klanten. SimpelHuishoudboekje.FAMILY is vrij om zelf te bepalen welke functies in de software worden verwerkt.

4 Ondersteuning
4.1 SimpelHuishoudboekje.FAMILY u ondersteunt u bij het gebruik van een van bovengenoemde software programma’s.

4.2 U kunt op de volgende manieren ondersteuning krijgen:

  • u kunt een vraag stellen aan onze Family helpdesk, door op www.SimpelHuishoudboekje.family in te loggen in uw persoonlijke account.

4.3 Vragen worden door onze Family helpdesk gedurende 24 uur beantwoord.

4.5 SimpelHuishoudboekje.FAMILY kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat zij niet in staat is een probleem met de SimpelHuishoudboekje.FAMILY software op te lossen.

5 Prijs en voorwaarden
5.1 De kosten voor een abonnement op een SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE product inclusief service en onderhoud verschillen per versie en zijn te raadplegen op www.SimpelHuishoudboekje.family.

5.2 Deze overeenkomst geeft SimpelHuishoudboekje.FAMILY het recht om éénmaal per jaar de periodiek verschuldigde abonnementsprijs via een automatische machtiging van uw rekening af te schrijven, namelijk bij aanvang van de nieuwe periode van 12 maanden.

5.3 Indien het bedrag niet automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven, krijgt u hierover bericht van SimpelHuishoudboekje.FAMILY. Tot het moment dat de verschuldigde abonnementsprijs (al dan niet verhoogd met administratiekosten) op een rekening van SimpelHuishoudboekje.FAMILY is bijgeschreven, worden uw rechten op gebruik van software en service opgeschort. Uw verplichting tot betaling van het aangeschafte en/of verlengde abonnement blijft daarbij onverminderd van kracht.

5.4 Ingeval van betalingsachterstand zal SimpelHuishoudboekje.FAMILY u eerst herinneren. Mocht betaling uitblijven, dan heeft SimpelHuishoudboekje.FAMILY het recht om het openstaande bedrag te verhogen met administratieve en eventueel incassokosten.

5.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw gegevens bij SimpelHuishoudboekje.FAMILY, zoals met name uw e-mailadres, rekeningnummer en adresgegevens. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.

5.6 SimpelHuishoudboekje.FAMILY heeft het recht om eenmaal per jaar de prijs en de voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen. Deze wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

5.7 Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk.

 

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.SimpelHuishoudboekje.family beschikbaar voordat u een SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE abonnement bestelt. Door een SimpelHuishoudboekje.FAMILY/DELUXE abonnement te bestellen gaat u akkoord met de voorwaarden zoals genoemd in deze overeenkomst én onze algemene voorwaarden. Een kopie van deze overeenkomst is/wordt u nogmaals toegestuurd bij de bevestiging van uw bestelling via e-mail.