Copyright & Disclaimer

Home/Copyright & Disclaimer
Copyright & Disclaimer 2017-01-03T18:22:05+00:00

Copyright ©2017 SimpelHuishoudboekje.FAMILY. Alle rechten voorbehouden.
Het is streng verboden om – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SimpelHuishoudboekje.FAMILY – enig materiaal dat zich op deze of andere websites van SimpelHuishoudboekje.FAMILY bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Dit verbod geldt ook voor materiaal dat op andere media, die met SimpelHuishoudboekje.FAMILY website verband houden, is opgeslagen.

Disclaimer
SimpelHuishoudboekje.FAMILY kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze site wordt verstrekt en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging deze informatie wijzigen. Tevens is SimpelHuishoudboekje.FAMILY niet aansprakelijk voor de informatie op de sites waarnaar verwezen wordt. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie en/of de aangeboden diensten op de site is SimpelHuishoudboekje.FAMILY hiervoor niet aansprakelijk. Alle informatie op de site mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële, doeleinden worden gebruikt.